Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Ngọc Thái

: 098. 559. 8189

: lethidung4688@gmail.com

Đối tác - Khách hàng

Mr. Cương

0943577378

Ms.Dung

0985598189

Ms. Dung

0985598189/0943577378